Biuletyn Informacji Publicznej
Stowarzyszenie SUM
STOWARZYSZENIE SUM - INFORMACJE OGÓLNE

 

STOWARZYSZENIE SUM 

NIP - 583 27 88 892, REGON - 192753615, KRS - 0000107427

Adres: ul. Damroki 48/8, 80-177 Gdańsk

(korespondencję należy kierować na adres podany w zakładce Biuro / Kontakt)

Meritum Bank ICB S.A. konto nr: 47 1300 1078 2011 7464 2341 0001

 

Stowarzyszenie SUM powstało w kwietniu 2002 roku. Jego celem jest działanie na rzecz wszechstronnego rozwoju miasta Gdańska i regionu Gdańskiego. Cel ten realizowany jest m.in. poprzez podejmowanie inicjatyw społecznych na rzecz miasta i regionu, promocję miasta i regionu w kraju i za granicą czy inspirowanie, nawiązywanie i rozwijanie współpracy z instytucjami i organizacjami kulturalnymi, naukowymi, oświatowymi, artystycznymi i społecznymi. Cele i zadania Stowarzyszenia SUM szczegółowo opisują §6 i §7 Statutu Stowarzyszenia. Informacje dotycące realizacji celów naleźć można m.in. naszych sronach intenetowych i na sronach portalu sołecznościowego Facebook
 

 

Adresy stron www:

www.sumgdansk.pl / www.stowarzyszeniesumgdansk.pl

www.paradaniepodległosci.pl

www.misteriumgdanskie.pl

Pofile na FB:

https://www.facebook.com/ParadaNiepodleglosci

https://www.facebook.com/MisteriumMekiPanskiej

https://www.facebook.com/OrszakTrzechKroliGdansk

https://www.facebook.com/Niezlomni.DefiladaPamieciGdansk

 

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 3852
Wprowadzony przez: Joanna Reszkowska
Data opublikowania: 2014-08-19 13:38:29
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
 
Pokaż starsze   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2015-06-17 10:25:12 Joanna Reszkowska
2014-09-09 12:29:54 Joanna Reszkowska
2014-09-09 12:25:15 Joanna Reszkowska
2014-09-09 12:24:08 Joanna Reszkowska
2014-09-09 12:23:45 Joanna Reszkowska
2014-09-09 12:18:08 Joanna Reszkowska
2014-09-09 12:17:56 Joanna Reszkowska
2014-09-09 12:16:38 Joanna Reszkowska
2014-08-29 01:21:07 Joanna Reszkowska
2014-08-29 01:17:22 Joanna Reszkowska
 
Pokaż starsze